Louis Toffoli

Louis Toffoli

(1907 - 1999)

Artistes